Loading...

Prywatny detektyw Bielsko-Biała

O firmie

Centrum Detektywistyczne „DELTA” świadczy usługi zarówno na terenie Bielska–Białej, miejscowości ościennych, takich jak Pszczyna, Cieszyn oraz Żywiec, czyli śląska jak i całego kraju. Szeroki zakres usług skierowany jest do podmiotów gospodarczych, klientów indywidualnych, instytucji, banków oraz ubezpieczycieli.

Naszym priorytetem jest niesienie wszelkiej, profesjonalnej pomocy potrzebującym, którzy w wyniku różnych sytuacji życiowych czują się oszukani, zagrożeni, wykorzystani zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej, czy też stali się ofiarami czynu zabronionego.

Aby pomoc była skuteczna i przyniosła oczekiwany rezultat nasze czynności ukierunkowane są na ustalanie, weryfikację oraz zebranie rzetelnych, wszechstronnych i wiarygodnych informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, które pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości w realizowanej sprawie i przyczynią się do nadania właściwego dalszego kierunku działania dla zleceniodawcy, który owego problemu nie mógł do chwili obecnej rozwiązać we własnym zakresie.

Ponad 25 - letnie doświadczenie zawodowe z zakresu pracy operacyjno–rozpoznawczej i śledczej, zdobyte w służbach podległych MSW oraz posiadana znajomość podstaw psychologii i zarządzania, uzyskanych w trakcie studiów podyplomowych, daje gwarancję niesienia fachowej pomocy naszym klientom.

Nasz wykwalifikowany personel, realizujący zadania detektywistyczne składa się wyłącznie z licencjonowanych detektywów ściśle współpracujących z wieloma ekspertami z różnych dziedzin życia tj. prawa, psychologii, kryminalistyki, informatyki śledczej i innych.

Doświadczony zespół pracowników i współpracowników gwarantuje szerokie spektrum profesjonalnej pomocy i kompleksowe rozwiązanie problemu, który dla "laika" jest niewykonalny albo co gorsze może przyczynić się (w przypadku działań na własną rękę) do złamania przepisów prawa i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

Z tego też względu bierzemy pełną odpowiedzialność za swoje działania gdyż wykonujemy je tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gwarantujemy pełną dyskrecję zarówno we współpracy z klientem jak i w trakcie realizacji zadań.

Wytworzona i przekazana Państwu dokumentacja z przeprowadzonych czynności może posłużyć do celów procesowych jako dowód w sprawach sądowych zarówno karnych jak i cywilnych.

Zapraszamy do współpracy.

Z uwagi na charakter wykonywanych czynności (praca w terenie) uprzejmie prosimy na spotkania umówiać się po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Dlaczego klienci nas wybierają

Kreatywność

Działania nastawione na uzyskanie oczekiwanych rezultatów przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Profesjonalizm

Rzetelnie realizowane zadania zgodne z obowiązującym prawem, realizowane przez wysoko wykwalifikowany zespół pracowników.

Doświadczenie

25-letnie doświadczenie z zakresu pracy operacyjno-rozpoznawczej i śledczej.

Gwarancja realizacji

Umowa

W trosce o dobro klienta i satysfakcję z wykonanego zlecenia, zadania realizujemy na podstawie zawartej umowy i w wyznaczonym przy jej zawarciu terminie. Po realizacji zlecenia przekazujemy zleceniodawcy dokumentację wytworzoną przez licencjonowanego detektywa : raport, dokumentacja foto i video, inne zebrane dowody.

Podstawy prawne

Posiadamy licencje wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Działamy na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, wydanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Lojalność

Ponadto informujemy państwa, że wymienione usługi są realizowane zgodnie z przepisami prawa i odmawiamy ich wykonania w przypadku wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej. Zachowujemy w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powzięliśmy wiadomość w trakcie wykonywania czynności.

Detektyw Bielsko

Usługi

Dla osób prywatnych

Pomoc związana jest z rozwiązywaniem problemów w płaszczyznach sfery rodzinnej, partnerskiej, sąsiedzkiej i zawodowej.

 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
 • poszukiwanie utraconego mienia,
 • zbieranie dowodów i informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a także inne jeżeli w toku postępowania, można zastosować przepisy prawa karnego, ustalanie świadków,
 • pomoc i współpraca z organami ścigania i innymi instytucjami w sprawach zgłoszonych tym instytucjom,
 • wykrywanie sprawców Stalkingu – pomoc w zabezpieczeniu dowodów,
 • pomoc prawna i psychologiczna,
 • obserwacja osób, ustalenie kontaktów (osoby, telefony, samochody),
 • ustalenia miejsca pracy, pobytu, zamieszkania, źródeł dochodu,
 • ustalenia majątkowe,
 • monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przed wszelkimi zagrożeniami (grupy subkulturowe, sekty, pedofilia, narkotyki i inne),
 • badania wariografem – test prawdomówności,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa (testy DNA),
 • sprawy rodzinne i rozwodowe, weryfikacja partnerów, wykrywanie zdrady małżeńskiej i partnerskiej,
 • oszustwa matrymonialne,
 • wykrywanie podsłuchów, ukrytego monitoringu,
 • analiza kryminalistyczna i kryminologiczna.

DLA BIZNESU

Wszelkie niżej wymienione czynności powodują minimalizację ryzyka strat wynikających z ewentualnych naruszeń prawa i bezpieczeństwa.

 • sprawdzenia i weryfikacja zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych i wiarygodności w tych stosunkach,
 • badanie bezprawnego wykorzystania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawnianie wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
 • weryfikacja informacji gospodarczej o przyszłym partnerze biznesowym, sprawdzanie wiarygodności firm,
 • wykrywanie przestępstw pracowniczych (m.in. badania wariograficzne, kontrola lojalności pracowników i wykorzystania zwolnień lekarskich, kradzieże pracownicze),
 • sprawdzanie kandydatów na przyszłych pracowników,
 • wykrywanie podsłuchów w firmie i urządzeń szpiegujących (pomieszczenia, pojazdy, komputery, telefony),
 • odzyskiwanie utraconych danych informatycznych (komputery, telefony, karty sim, karty pamięci),
 • informatyka śledcza (biegli sądowi, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, kradzież danych przemysłowych),
 • obserwacja i monitoring GPS,
 • osobowe i techniczne zabezpieczenie przepływu towarów,
 • organizacja i zabezpieczenie spotkań biznesowo – partnerskich (w tym VIP).

DLA INSTYTUCJI, BANKÓW i UBEZPIECZYCIELI

 • weryfikacja kredytobiorców,
 • sprawdzanie i weryfikacja wiarygodności informacji dotyczących zgłaszanych szkód,
 • analiza i dokumentowanie wyłudzania świadczeń socjalnych,
 • poszukiwanie i ujawnianie składników majątkowych dłużników.

SZKOLENIA ZAWODOWE

 • szkolenia pracowników imprez masowych.
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa (prewencja kryminalna i zagrożenia terrorystyczne)
  • zasady postępowania na wypadek wtargnięcia agresywnego napastnika do placówek oświatowych, urzędów, instytucji.
  • procedury działań instytucji otrzymującej podejrzaną przesyłkę.
  • postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym (warsztaty).
  • zabezpieczenie antyterrorystyczne wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, zakładów pracy (poradnik).
  • instrukcja ewakuacji na wypadek ataku o charakterze terrorystycznym (propozycje z możliwością wypracowania indywidualnie dla danej szkoły, urzędu, instytucji).
  • zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej.
  • ochrona osób przed zagrożeniami przestępczymi (min. oszustwa na wnuczka, urzędnika, policjanta)

TESTY DNA

Testy DNA pozwalają ustalić biologiczne ojcostwo z całkowitą pewnością. Można w nich wykorzystać w zasadzie dowolną próbkę przez co sprawdzają się w każdej sytuacji. Dzięki nim można ustalić ojcostwo również w czasie ciąży lub gdy potencjalny ojciec nie żyje.

Badania DNA na ustalenie ojcostwa dają zawsze pewny wynikKażdy człowiek ma niepowtarzalny profil genetyczny. Określa się go nawet mianem „genetycznego odcisku palca”. To właśnie ta cecha ludzkiego DNA sprawia, że za pomocą jego wnikliwej analizy można zidentyfikować daną osobę. Z kolei dzięki temu, że materiał genetyczny dziedziczymy w połowie od matki, w połowie od ojca, to na jego postawie da się również określić biologiczne pokrewieństwo między ludźmi, np. między dzieckiem a ojcem. Wyniki uzyskiwane w badaniach DNA są tak pewne, że nawet test na ojcostwo o charakterze prywatnym, a więc bez sądowej procedury, może zostać uznany przez sąd jako wstępny dowód w spawie.

Bezpieczny, anonimowy, z każdej próbki DNA jest identyczne we wszystkich komórkach ciała. Właśnie dlatego w testach na ojcostwo, oprócz standardowych wymazów z błony śluzowej policzka, można wykorzystać inne, mniej konwencjonalne materiały. Będą należeć do nich głównie te przedmioty, których używamy na co dzień, np. szczoteczka do zębów, maszynka do golenia, zużyty patyczek do czyszczenia uszu, chusteczka higieniczna, filtr z papierosa, puszka po napoju, kubek czy smoczek dziecięcy. Możliwość wykorzystania w badaniu tzw. „mikrośladów” sprawia, że da się go zlecić nawet wtedy, gdy nie mamy dostępu do któregoś z uczestników badania, bo np. już nie żyje. Co więcej, materiały tego typu są tak wytrzymałe, że nawet kilkudniowy transport z zagranicy nie jest w stanie im zaszkodzić.

Pewne ustalenie ojcostwa przed narodzinami dzieckaTest na ojcostwo można wykonać nawet w sytuacji, gdy dziecko znajduje się jeszcze w łonie matki. Prenatalne badanie ojcostwa z krwi jest dostępne dla kobiet już od 10 tygodnia ciąży. Wynik badania określa ojcostwo mężczyzny względem dziecka z takim samym prawdopodobieństwem, jak test wykonany po urodzeniu.

Badania genetyczne prowadzone są w polskim laboratorium z długoletnim doświadczeniem. Kompetentni pracownicy, wysokiej klasy aparatura, najlepsze odczynniki oraz analiza poszerzona do 24 markerów genetycznych, gwarantuje zawsze pewny i niepodważalny wynik – 1000 razy bardziej dokładny niż wynik badania opartego na analizie 16 markerów.

Partnerzy

Cennik

Z uwagi na różnorodny charakter prowadzonych działań i zakres czynności, każdorazowo konieczne jest indywidualne określenie czasu, sił i środków niezbędnych do realizacji. Z tego też względu cena usługi w każdym przypadku jest uzgadniana ze zleceniodawcą, a realizacja następuje po pełnej obustronnej akceptacji.

Jesteś zainteresowany(a) naszymi usługami? Skontaktuj się

Kontakt

Dane kontaktowe
Centrum Detektywistyczne DELTA
Pl. Wolności 9 lok.42
43-300 Bielsko-Biała, Polska
NIP: 547 108 57 77
REGON: 362783036
Tel.: +48 735 023 564
Tel.: +48 735 023 565
biuro@centrumdetektywistyczne.com
 Polub Nas!
Mapa dojazdu
Widok (Street View)